HISTORIA FIRMY »
OBECNIE »
NASZE OSIAGNIĘCIA »

login

hasło
znajomego o naszym serwisie!

TERAŹNIEJSZOŚĆ


      
Pełna obsługa celna

Agencja Celna SAD zatrudniająca doświadczoną i wykfalifikowaną kadrę oferuje kompleksową obsługą celną. Zapewniamy obsługę klienta na najwyższym poziomie, zarówno dla dużych przedsiębiorstw, jak i osób fizycznych. W minimalnym przedziale czasowym przygotowujemy wszelkie niezbędne dokumenty do odprawy celnej przy imporcie i eksporcie towarów.Reprezentacja przed organami celnymi

Świadczymy usługi w zakresie reprezentacji, czyli występowania w imieniu oraz na rzecz osób i podmiotów gospodarczych przed organami celnymi, co obejmuje przede wszystkim:

- przygotowywanie wszelkich niezbędnych dokumentów,

- dokonywanie zgłoszeń celnych,

- uiszczanie należności celnych,

- wnoszenie odwołań i innych wniosków podlegających rozpatrzeniu przez organy celne,

- odbieranie dokumentów,

- występowanie w imieniu oraz na rzecz klienta we wszelkich postępowaniach prowadzonych przed organami celnymi, jak: staranie się o uzyskanie pozwoleń, postępowania odwoławcze, itd.

Przygotowanie pełnej dokumentacji do odpraw celnych

Podejmujemy się sporządzania kompletnej dokumentacji do odpraw celnych we wszystkich procedurach i przeznaczeniach przewidzianych przez Kodeks Celny. Usługa może obejmować samo przygotowanie niezbędnych dokumentów, jak i czynności związane ze złożeniem tych dokumentów przed organami celnymi.

Doradztwo w sprawach celnych

Chcąc podzielić się naszym wieloletnim doświadczeniem, oferujemy fachowe porady związane z bieżącymi odprawami, pomoc w uzyskiwaniu zezwoleń, szkolenie pracowników w zakresie przepisów celnych i przygotowywania dokumentacji, jak również wszelkie zagadnienia związane ze sprawami dotyczšcymi obrotu towarowego z zagranicą. Dla stałych klientów większość usług z tego zakresu świadczona jest nieodpłatnie. Ponieważ zakres i warunki usług doradczych muszą byc ustalane inywidulanie, zainteresowane firmy prosimy o kontakt z naszym pracownikiem.

Zabezpieczanie należności celnych

Agencja SAD udziela własnego zabezpieczenia należności celnych w procedurach dopuszczenia do obrotu i tranzytu (T-1, T-2). W sprawie szczegółowych warunków korzystania z zabezpieczenia prosimy o kontakt z naszym przedstawicielem.

Prowadzenie rozliczeń z realizacji procedur gospodarczych

Prowadzimy szczegółowe rozliczenia i zestawienia wymagane przez organy celne, np. w związku z realizacją procedur gospodarczych. Usługa może być świadczona jako element kompleksowej obsługi celnej lub też niezależnie.

WERSJA JĘZYKOWA
USŁUGA
KALENDARZHome |  Mapa strony  |  Kontakt